Odpowiedzialność za treść, koncepcję i realizację:

 

European Stock Institute (ESI)

Itzlinger Hauptstraße 25
A-5020 Salzburg

Tel:   +43 (0) 662 / 45 83 07
Fax:  +43 (0) 662 / 45 83 07

eMail: kontakt@esi.at
Internet: www.eurostockinstitute.at
www.eurostockinstitute.de
www.eurostockinstitute.com


Günther D. von Kaltner
Członek Zarządu


Dokładamy wszelkiej staranności, aby nasze informacje były poprawne i aktualne. Pomimo to mogą pojawić się błędy. Treść została sumiennie opracowana. Autorzy i wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość, rzetelność, kompletność i aktualność informacji. 

Nie bierzemy odpowiedzalności za zastosowanie naszych ston internetowych i zawartych w nich informacji. Zmiany mogą nastąpić w każdej chwili.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść i  struktura stron internetowych European Stock Institute są chronionw prawem autorskim. Informacje lub dane ( text, obrazy, grafika, dzwięk, video lub pliki animacyjne) naszych stron internetowych nie mogą być w żadnej fromie użyte ani kopiowane bez uprzedniej pisemnej zgody European Stock Institute, poza informacjami i plikami, które wyraźnie są do dalszego użycia przeznaczone lub w specjalny sposób oznaczone.

Na stronach internetowych European Stock Institute (website) znajdują się odniesienia do innych linków internetowych. Do wszystkich tych linków tyczy się następująca deklaracja : „Podkreśla się z naciskiem, że nie mamy wpływu na wygląd i treść stron internetowych, do których zostaną Państwo skierowani po zastosowaniu zamieszczonych przez nas linków. Z dystansem odnosimy się do treści wszysktich stron internetowych, do których prowadzą linki, na całej website łącznie z podstronami. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich zamieszczonych na naszej website linków oraz wszystkich treści, do których te linki lub banery są skierowane“.